531 777 300 [email protected]

Regulamin sklepu

Regulamin sklepu internetowego ArosMed.pl obowiązujący od 4.10.2021r.

Spis treści

§ 1 Definicje

Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu internetowego www.arosmed.pl

Klient – podmiot zamierzający zawrzeć Umowę Sprzedaży.

Sprzedawca – Dagmara Dziedzic prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Arosamed.pl Dagmara Dziedzic (adres prowadzenia działalności ul. Solarza 8/20, 35-118 Rzeszów) wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP: 8191639644, REGON: 520092330)

Sklep internetowy (Sklep) – sklep prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem www.arosmed.pl

Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy

Konto – nieodpłatna funkcja Sklepu, podstrona w ramach której gromadzone są m.in. informacje o zamówieniach Klienta w Sklepie internetowym.

Towar/Produkt – rzecz ruchoma, którą Klient może nabyć w Sklepie internetowym.

Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego zawierana pomiędzy Sprzedawcą a Klientem za pośrednictwem Sklepu internetowego.

Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży, określając rodzaj i liczbę Towaru.

§ 2 Kontakt ze Sprzedawcą

Sklep internetowy www.arosmed.pl prowadzony jest przez:

ArosMed.pl

Ul. Solarza 8/20

35-118 Rzeszów

NIP 8191639644

REGON 520092330

Adres pocztowy: ul. Solarza 8/20, 35-118 Rzeszów

Adres e-mail: [email protected]

Numer telefonu: 531777300

Adres do zwrotów: ul. Solarza 8/20, 35-118 Rzeszów

Adres do wysyłki reklamowanego towaru: ul. Solarza 8/20, 35-118 Rzeszów.

§ 3 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania przez Klientów ze Sklepu internetowego dostępnego pod adresem: www.arosmed.pl.
 2. Zakup w Sklepie internetowym www.arosmed.pl oznacza akceptację niniejszego Regulaminu.
 3. Klient obowiązany jest do korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z prawem.
 4. Nadrzędnym dokumentem prawnym regulującym działalność Sklepu jest ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

§ 4 Wymogi techniczne

 1. Korzystanie ze Sklepu internetowego, w tym przeglądanie produktów Sklepu możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient, następujących minimalnych wymagań technicznych:
  – urządzenie z dostępem do Internetu
  – przeglądarka internetowa obsługująca JavaScript oraz plików cookies
 2. Do złożenia zamówienia w Sklepie niezbędny jest dostęp do aktywnego konta e-mail.

§ 5 Zakupy w sklepie

 1. Ceny towarów oferowanych w Sklepie internetowym www.arosmed.pl podawane są w polskich złotych i są cenami brutto (zawierające podatek VAT).
 2. Zdjęcia Towarów zamieszczone w Sklepie mają charakter poglądowy.
 3. Wszystkie produkty widoczne w Sklepie są nowe i posiadają oryginalna gwarancję Producenta lub Dystrybutora. Wygląd produktów może ulec zmianie w zależności od wyposażenia urządzenia Klienta.
 4. Zamówienia można składać przez stronę internetową, telefonicznie lub e-mail pod adresem [email protected]
 5. Kupujący może zarejestrować się w Sklepie tj. założyć Konto poprzez formularz rejestracyjny lub składać zamówienia bez rejestracji jako gość.
 6. Wybrany do kupienia towar należy dodać do koszyka w Sklepie.
 7. Następnie Kupujący wybiera z dostępnych w Sklepie: sposób dostawy oraz metodę płatności za zamówienie, a także uzupełnia dane niezbędne do wysyłki.
 8. Zamówienie zostaje złożone po akceptacji Regulaminu i danych Kupującego.
 9. Złożenie zamówienia jest jednoznaczne z zawarciem Umowy Sprzedaży pomiędzy Kupującym, a Sprzedawcą.

§ 6 Płatności

 1. Koszty transakcji i dostarczenia towaru ponosi Klient.
 2. Łączna kwota zamówienia widoczna jest w obszarze koszyka przed złożeniem zamówienia.
 3. Dostępne jest kilka form płatności za zamówiony Towar:
  – Zwykły przelew na konto bankowe Sklepu
  Numer konta bankowego:
  mBank 28 1140 2004 0000 3102 8175 9978

  Zamówienie zostanie zrealizowane po zaksięgowaniu wpłaty lub po otrzymaniu potwierdzenia wpłaty na adres e-mail [email protected]

  – Szybki przelew online realizowany przez serwis PayNow
  – Karty płatnicze
  – Za pobraniem – zapłata gotówką kurierowi przy odbiorze zamówienia
 4. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez Klienta kartą płatniczą Sprzedający dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Kupującego.
 5. Klient dokonując zakupów w Sklepie akceptuje stosowanie faktur elektronicznych przez Sprzedawcę.
 6. Dowód zakupu przesyłany jest w formie e-faktury na podany podczas składania zamówienia adres e-mail , zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10.12.2012r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz tryb udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej. Na życzenia Klienta, Sprzedawca wysyła fakturę w formie papierowej.

§ 7 Dostawa

 1. Termin wysyłki zamówienia wskazany jest przy każdym produkcie w Sklepie i liczony jest w dniach roboczych.
 2. Towar dostarczany jest pod podany adres podczas zamówienia, wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Sprzedawca jest obowiązany do dostarczenia towaru nowego, wolnego od wad, a Kupujący do odebrania przesyłki.
 4. Kupujący ma obowiązek sprawdzenia towaru przy Kurierze, bądź niezwłocznie po jego otrzymaniu.
 5. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia przesyłki lub jej zawartości Kupujący ma obowiązek niezwłocznego zgłoszenia tego faktu Sprzedawcy, aby spisać protokół szkody nie później niż w przeciągu 3 dni od otrzymania przesyłki.
 6. W przypadku wybrania przez Kupującego płatności z góry (przelewem lub kartą płatniczą) Sprzedawca przystępuję do realizacji zamówienia zaraz po jego opłaceniu.
 7. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się, w zależności od tego jaką metodę dostawy wybrał Kupujący, za pośrednictwem firmy kurierskiej lub do paczkomatów Inpost.
 8. Kupujący udziela Sprzedającemu pełnomocnictwa na zawarcie umowy o świadczenie usług w jego imieniu z pośrednikiem kurierskim, w celu przesłania za jego pośrednictwem zakupionego towaru.

§ 8 Zwroty

 1. Na podstawie ustawy o ochronie praw konsumenta (Dz.U.2014 poz.827) Klientowi przysługuję prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, w terminie 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania przesyłki.
 2. Klient chcący odstąpić od umowy bez podania przyczyn, musi poinformować o tym fakcie Sprzedającego poprzez przesłanie pisemnego oświadczenia drogą elektroniczną lub pocztową.
 3. Klient może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy umieszczonego pod adresem https://arosmed.pl/wp-content/uploads/Formularz-zwrotu.doc, jednak nie jest to obowiązkowe.
 4. Sprzedawca ma obowiązek zwrócić Klientowi pieniądze, w tym koszty wysyłki, w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 5. Kupujący otrzyma zwrot pieniędzy na konto bankowe podane w formularzu zwrotu.
 6. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania zwracanego Towaru lub potwierdzenia jego odesłania.
 7. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.
 8. Klient ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyn i do zwrotu zakupionego Towaru tylko wtedy gdy Towar znajduję się w oryginalnym opakowaniu oraz oryginalne opakowanie oraz Produkt nie nosi śladów użytkowania.
 9. Zwracany Towar powinien zostać zwrócony na adres: Arosmed.pl ul Solarza 8/20, 35-118 Rzeszów.

§ 9 Reklamacje

 1. Wszystkie Produkty oferowane w Sklepie posiadają Gwarancję Producenta lub Dystrybutora i w większości są objęte serwisem na terenie całego kraju.
 2. Długość gwarancji określona jest każdorazowo w karcie gwarancyjnej oraz dostępna jest w opisie Produktu w Sklepie.
 3. W przypadku wystąpienia wady Towaru Kupujący ma możliwość reklamowania wadliwego Towaru, na podstawie uregulowanej w Kodeksie cywilnym rękojmi lub gwarancji.
 4. Jeżeli sprzedany Towar ma wadę, Kupujący może żądać naprawy wady lub wymiany Towaru na wolny od wad.
 5. Składanie reklamacji należy kierować na adres elektroniczny lub pocztowy, w tym celu można skorzystać ze wzoru formularza reklamacyjnego.
 6. Przed odesłaniem reklamowanego Produktu Sprzedawca prosi o wcześniejszy kontakt mailowy lub telefoniczny w celu potwierdzenia procedury reklamacyjnej.
 7. Rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę nastąpi w terminie do 14 dni.

§ 10 Postanowienia końcowe

 1. Umowy zawierane poprzez Sklep Internetowy zawierane są w języku polskim.
 2. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy polskiego prawa powszechnie obowiązującego.
 3. Zmiana Regulaminu może nastąpić z przyczyny zmiany przepisów prawa, a także zmian technicznych lub organizacyjnych dotyczących świadczeń realizowanych przez Sprzedawcę.
 4. Składając zamówienie, Kupujący świadomie wyraża zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych w celu realizacji zamówienia. Klient ma prawo wglądu do swoich danych, do ich zmiany oraz żądania zaprzestania ich wykorzystywania.
 5. Zasady przetwarzania danych osobowych, polityki prywatności i polityki plików cookies uregulowane zostały w dokumencie „Polityka prywatności” zamieszczonym w obszarze strony internetowej Sklepu.
Dodano do koszyka.
0 produktów - 0,00